Открита част на ресторант-градина Art Garden

Ресторант-градина Art Garden

С традиционен за района стил и водни каскади.